Delavnica

Na vsakdanji utrip in urbani razvoj Promenade zaradi njene strateške umeščenosti v mestno tkivo Velenja vpliva mnogo dejavnikov, ki jih je potrebno vključiti pri revitalizaciji. Mednje zagotovo spadajo arhitekturni, gospodarski, izobraževalni, kulturno-umetniški in turistični vidik. Za kvalitetno izdelavo projektne dokumentacije je potrebno k pripravi projekta pristopiti multidisciplinarno. Preplet med seboj različnih in obenem neizključljivih dejavnikov bo realiziran skozi različne oblike sodelovanja strokovnjakov in angažiranih akterjev iz različnih področij delovanja in ustvarjanja. Nosilni multidisciplinarni dogodek je kreativna delavnica “Promenada – Urbano razigrano”. Vanjo so vključene mlajše generacije prebivalcev Velenja (dijaki in študentje) iz različnih izobraževalnih in ustvarjalnih področij. Te generacije bodo skozi svoj pogled na mesto artikulirale preko različnih tematskih skupin. Rezultat kreativne delavnice bo inspirativna dokumentacija v tiskani in digitalni obliki na voljo vsem ciljnim skupinam, ki jih zanima vizija in pogledi mladih na razvoj in novo podobo Promenade. Poleg tega bodo na kreativni delavnici vse tematske skupine zasnovale skupen, edinstven in uporaben urbani element, ki bo izdelan in integriran v prostor Promenade služil kot napovednik nadaljnemu razvoju tega javnega območja.

 TEMATSKE SKUPINE

T1 – PROSTOR / arhitektura in  urbanizem

T2 – PARK / krajinska arhitektura

T3 – GRAFIKA / vizualne komunikacije

T4 – PODOBE / fotografija

T5 – BEDEDE / Novinarstvo in literatura

T6 – ATRAKCIJA / Kultura in turizem

T7 – PALETA / Likovna umetnost

T8 – ZVOK / Glasba

MENTORJI

UDELEŽENCI

 

URNIK DELAVNICE

—————————————————————————————————————-

1. DAN  → SOBOTA / 14. 04. 2012

8.30 – 9.00 → Sprejem in prijave udeležencev

9.00 – 9.10 → Uvodni pozdrav

9.10- 9.30 → Predavanje 1: “Mladi in prostor”

9.30 – 9.45 → Odmor

9.45 – 10.15 → Ogled lokacije – Promenade

10.15 – 10.45 → Predavanje 2: “Urejanje mestnih središč”

10.45 – 11.00 → Predstavitev mentorjev in razdelitev v tematske skupine

11.00 – 12.50 → Skupinsko delo vseh tematskih skupin

13.00 – 13.45 → Kosilo

13.45 – 16.45 → Delo v tematskih skupinah z mentorji

16.45 – 17.00 → Predstavitev programa za naslednji dan

—————————————————————————————————————-

2. DAN  → NEDELJA / 15. 04. 2012

8.30 – 8.45 → Jutranja kavica

8.45 – 10.30 → Delo v temstskih skupinah z mentorji

10.30 – 10.45 → Odmor

10.45 – 12.50 → Delo v temastskih skupinah z mentorji

13.00 – 13.45 → Kosilo

14.00 – 16.15 → Delo v temastskih skupinah z mentorji (priprava rezultatov)

16.15 – 16.30 → Odmor

16.30 – 17.30 → Predstavitev rezultatov

17.30 – 18.00  → Razprava in zaključek kreativne delavnice