Novinarstvo in literatura

T5 – BESEDE

 

VSEBINSKA IZHODIŠČA

  • Razmišljanja o vizijah in inspiracijah mestnega središča (eseji, kratke zgodbe, poezije …)
  • Vsebinska idejna zasnova in oblikovanje anketnega vprašalnika za občane mesta (primerna vprašanja in možnosti odgovorov)
  • Izpolnjevanje anket na terenu med občani (anketiranje na aktualnih lokacijah: kmečka tržnica, sejmi, lokali, dogodki, trgovine …)
  • Pregled, analiza in povzetek rezultatov ankete (statistično ovrednotenje rezultatov ankete, zbir podatkov in izdelava smernic)
  • Pregled ter izbor vizij in inspiracij za predstavitev skupine (konstruktivna kritična ocena najboljših izdelkov ter predstavitev izbora vsem udeležencem

Mentor: Petra Hribenik (prva iz leve)

Udeleženke: Petra Gostečnik, Petra Kordiš, Mojca Ževart (druga iz desne – je sicer mentorica skupine Kultura in turizem, ampak je tukaj dopolnila kompozicijo po navodilih fotografske skupine)

 

Utrinki iz dela v skupini