Krajinska arhitektura

T2 – PARK

 

VSEBINSKA IZHODIŠČA

  • Analiza termina »Velenje – mesto v parku« (historični pregled nastanka Velenja iz vidika krajinske arhitekture)
  • Pregled vsebin na terenu (pregled in dokumentiranje obstoječega stanja »mesta v parku« – flora in favna, parki, objekti, inudstrija …)
  • Ocena in povzetek stanja (podajanje ocen s pomočjo terenske dokumentacije in virov, dostopnih v literaturi in na spletu
  • Predlog rešitev za ohranjanje mesta v parku (vsebinske rešitve – recepti za ohranitev ter spodbujanje razvoja »mesta v parku«)

Mentor: dr. Andreja Zapušek Černe, udika (prva iz leve)

Udeleženci: Kaja Flis, Linda Sušec, Tina Zaponšek, Lucija Pečovnik, Mojca Črnič

 

Utrinki iz dela v skupini