Fotografija

T4 – PODOBE

 

VSEBINSKA IZHODIŠČA

  • Določitev konceptov oz. vsebinskih tematik (prostor-arhitektura, ljudje-portreti, dogodki, čb-barvno, skrito-odkrito, pozitivno-negativno…)
  • Fotografiranje na terenu (pregled in izbor zanimivih lokacij)
  • Izbor in obdelava fotografij na delavnici (digitalne tehnike)
  • Razstava izbranih fotografij (razstava na sami delavnici, na spletu, v galerijah …)

Mentor: Ksenija Mikor, profesionalna fotografinja (čisto pod lojtro)

Udeleženke: Lana Semečnik, Blažka Pergovnik, Niki Saje

 

Utrinki iz dela v skupini