Arhitektura in urbanizem

T1 – PROSTOR

 

VSEBINSKA IZHODIŠČA

  • Analiza in posnetek obstoječega stanja (arhitekturna in industrijska dediščina, prostorske (ne)kvalitete, konceptualni in vsebinski predlogi rešitev mestnega središča (makro nivo – urbanizem, infrastruktura, programski sklopi, mikro nivo – urbani elementi)
  • Idejni koncepti vizije prostorskega razvoja mestnega središča (programske in prostorske rešitve)
  • Vizualizacija idejnih predlogov prenove mestnega središča (skice, risbe, načrti, renderji …)
  • Izdelava makete (stilizirana maketa, z možnostjo prikaza različnih predlogov prostorskih rešitev)

Mentor: Urban Novak, univ. dipl. inž. arh. (drugi iz desne)

Udeleženci: Maja Smonkar, Anže Grubelnik, Anže Juvan, Tina Cestnik, Ana Dolinšek

 

Utrinki iz dela v skupini