Intervju s programskim vodjem projekta

PROMENADA

Urbana preobrazba in mladostni utrip velenjske ulice

Pogovor z Bojanom Pavškom, programskim vodjem projekta Promenada.

Promenada je eden izmed 24 potrjenih projektov, ki se bodo pod blagovno znamko Evropske prestolnice kulture 2012 odvrteli v Velenju. Kaj vas je pritegnilo k prijavi in sodelovanju v tem projektu?

EPK 2012 bo tudi v Velenju!? Že ta novica me je aktivirala, da sem pričel intenzivno brskati med idejami, ki se mi podijo po glavi ter čakajo na primeren trenutek, da jih povem naglas. In EPK je bil odličen razlog za eno izmed njih. Za preobrazbo Promenade. Ob tem so povsem naključno sovpadle tudi programske smernice EPK in moja filozofija ustvarjanja: sožitje preteklosti in prihodnosti ter sooblikovanje jutrišnjega dne skupaj z mladimi.

Projekt Promenada obljublja urbano revitalizacijo ulice s prepletom idej strokovne javnosti s področja urbanizma in arhitekture ter kreativnih zamisli mladih. Na kakšen način bo potekalo to sodelovanje? Kdo so mentorji in koga nagovarjajo?

Vsak projekt, ki v sebi nosi mestotvorno poslanstvo, mora biti v primeru, da želi delovati na dolgi rok, absolutno sinhroniziran z željami in potrebami njegovih prebivalcev. Sooblikovanje mesta Velenja skupaj z njegovimi občani je že v socializmu obrodilo udarniške sadove, katerih temeljna zasnova je vidna še danes. A potrebe človeka se iz dneva v dan spreminjajo in mlajše “digitalne” generacije so več kot očiten primer teh sprememb. Na tej točki mora politika, zadolžena za razvoj mesta, ustvariti kompromis med tehničnimi zahtevami stroke in na drugi strani potrebami različnih generacij. Ker je Promenada zaradi svoje povezovalne vloge med šolskim kompleksom CSŠ in ožjim mestnim središčem ena mestnih arterij mlajše generacije, bo ta generacija skozi kreativno delavnico izoblikovala nove prostorske in vsebinske smernice Promenade. Seveda bo potrebno eksploziven duh mladih dijakov in študentov artikulirati v smiselno celoto. To bo naloga mentorjev, ki zaradi multidisciplinarnosti delavnice prihajajo iz različnih strokovnih področij.

Kreativnim delavnicam in okrogli mizi bo sledila izdelava elaborata, ki bo usmerjal pogled v vizijo tega prostora. V čem ste prepoznali izhodiščne prostorske potenciale? Kakšne prostorske intervencije lahko pričakujemo že v tem letu? Kakšne možnosti bo odpirala nova identiteta Promenade?

Stanje, v katerem se Promenada nahaja, žal ni najbolj briljantno. Urbana oprema, talni elementi ter osvetlitev so v slabem stanju in nujno potrebni zamenjave. Tudi predprostori različnih objektov, ki sestavljajo obodnico Promenade, so brez identitete. Trenutno Promenada služi zgolj kot prehodna cona, kar pa ne sovpada s splošno definicijo promenade. Ta naj bi bila predvsem prostor, namenjen srečevanju, druženju in interakciji. Čas je torej za mestno preobrazbo. In, če že nekaj spreminjamo, zakaj v oblikovanje sprememb ne bi vključili tudi uporabnike? V okviru projekta bo nastal elaborat – povzetek idejnih projekcij mladih, ki bo kot primer dobre prakse nosil pomembno sporočilo o novem pristopu k sooblikovanju razvojne vizije mesta. Promenado bomo obogatili s postavitvijo unikatnega urbanega elementa, ki bo ostal kot trajnostni spomin na partnersko sodelovanje mesta Velenja v EPK 2012. S svojo prisotnostjo bo nagovarjal mimoidoče, da se zgodba Promenade nadaljuje. Seveda objektivno, po zmožnostih, ki jih trenutna recesija dopušča.

Se ti zdi, da je lahko kreativen poseg, ki prehoden prostor spreminja v prostor druženja in srečevanja, uporaben tudi na drugih lokacijah? Kateri mestni prostori se ti zdijo najbolje sprejeti in kje so po tvojem mnenju neizkoriščeni potenciali Velenja? Kakšen se ti zdi odnos meščanov do javnega prostora? Ga sprejemajo kot svojega ali imajo do njega distanco?

Javni prostor, namenjen druženju in srečevanju, je eden izmed urbanih postulatov, ki spodbuja kvaliteto bivanja ter trajnostni razvoj mesta. Seveda je kreativni poseg spreminjanja prehodnega prostora v prostor druženja in srečevanja uporaben na različnih lokacijah. Največje uspehe pa dosegajo projekti, ki v revitalizacije prostorov vključijo tudi želje in potrebe ciljnih skupin, ki bodo te prostore uporabljale. Kot rezultat tako nastajajo javni prostori po meri uporabnikov. S tem se tudi njihov odnos do tovrstnih urbanih posegov spremeni. V pozitivnem smislu seveda. Mozaik, kmečka tržnica ali dežela telebajskov. To je le ščepec v preteklosti neizkoriščenih potencialov, ki so čez noč postali kvalitetna stalnica mestnega utripa. Jih pa še kar nekaj čaka v pripravljenosti na podobno osvežitev. In Promenada je zagotovo ena izmed resnih kandidatk.

Kako bi pozval mlade k aktivni udeležbi k spreminjanju Promenade? Kaj bodo lahko spoznali, kje sodelovali in kaj ponuja vikend kreativnih delavnic?

Učinkovite spremembe so vedno rezultat temeljitega opazovanja obstoječega stanja. In če vse skupaj pogumno začinimo še z inovativnostjo, neobremenjeno duhovitostjo in ščepcem naših sanj, je uspeh neizogiben. Recept deluje le pod pogojem, če si znamo medsebojno prisluhniti in pozitivno prenašati konstruktivno kritiko. Tako je zasnovan tudi vikend kreativnih delavnic. Promenada se bo v tem času spreminjala v arhitekturno maketo, glasbeni oder, slikarsko platno, fotografski studio, literarni kotiček, ali pa … No, vsega vam žal ne morem razkriti, saj sta ravno spontanost in improvizacija pri tovrstnih dogodkih najljubši element presenečenja. Bo pa zagotovo urbano in razigrano! Vabljeni.

Intervju je opravila: Ana Godec

Intervju je bil objavljen v Koledarju prireditev za mesec april 2012.

Foto: Ksenija MikorDodaj odgovor


+ 6 = 11