O projektu

POVZETEK

V letošnjem letu Velenje kot eno izmed petih partnerskih mest aktivno sodeluje pri izvajanju projekta evropska prestolnica kulture maribor 2012. Pester mozaik kulturnih projektov bo dopolnilo s 24 lokalnimi projekti iz različnih področij kulturnega ustvarjanja. Mednje je uvrščen tudi projekt Promenada – urbana revitalizacija, katerega producenta sta Bojan pavšek in Mladinski center velenje. Projekt spada v programski sklop ključi mesta, ki je eden izmed štirih osnovnih programskih sklopov EPK 2012.

Promenada povezuje Trg mladosti z mestnim jedrom. Kljub prostorskemu potencialu ter mestotvorni lokaciji ima trenutno edino vlogo kot prehodna ulica. Njena podoba je degradirana zaradi dotrajanosti materialov in zastarele urbane opreme. Tudi območja pred vhodi v objekte, ki sestavljajo njeno obodnico, so brez identitete. Promenada  vsebuje obstoječe, a premalo izkoriščene naravne kvalitete, med katere spadajo reka, park, travniki … Takšno stanje Promenade  ne opravičuje svoje urbanistično strateške vloge, ki bi morala že po definiciji biti prostor, namenjen za sprehod, druženje in interakcijo. Arhitekturna in programska pestrost objektov, ki jo obdajajo, je dodatna spodbuda po spremembi prehodne ulice v atraktiven javni prostor, ki bi s premišljeno zasnovo postal interaktiven urbani park javnih in zasebnih programov.

 

ZGODOVINA IN RAZVOJ PROMENADE

Pred šestdesetimi leti v času nastanka modernističnega mesta Velenja je bila v urbanistični segment severne strani mestnega jedra umeščena ena izmed pomembnejših prometnic imenovana Prežihova ulica. Prometnico je prečkala tudi želežniška proga Velenje-Dravograd, ki pa so jo zaradi problematične umestitve v mesto kmalu ukinili. Kasneje se zaradi sprememb mestnega prometnega režima Prežihova ulica uredi v sprehajalno cono. Sprehajalna cona v začetku še ni imela podobo Promenade, saj sta njeno obodnico tvorila le zdravstveni dom, dom učencev oz. današni poslovni kompleks Farmin in restavracija Delavski klub. Kasneje se je popolnila še z ostalimi objekti, med katerimi je bil tudi kompleks šolskih objektov Šolskega centra Velenje. Vse objekte obodnice je s centrom mesta povezovala široka sprehajalna cona /Promenada, ki je ostala skoraj nespremenjena vse do današnjih dni. Prav tako promenada povezuje tudi veliko stanovanjsko območje Kidričeve ceste in njenega severnega zaledja, z Vodnikovo in Prešernovo cesto ter primarno z mestnim središčem in Cankarjevo cesto. Široka in odprta zasnova Promenade je s svojo linearno strukturo omogočila pripenjanje dodatnih javnih programov na njene stranice in tako se je v času razvoja mesta vsebina javnih in zasebnih programov na območju Promenade dopolnjevala in spreminjala.

Zadnji dve desetletji se je na podlagi razvojne izobraževalne strategije zelo razširil program Centra srednjih šol Velenje in visokošolskih programov, kar je vplivalo na povečano število dijakov in študentov, ki obiskujejo te izobraževalne institucije. Ker je šolski kompleks lociran na Trgu mladosti, mu Promenada predstavlja osnovno komunikacijsko ulico – arterijo, ki jo dijaki in študentje uporabljajo za dostop do mestnega jedra – centra. Razlogi, zaradi katerih odhajajo v center mesta in iz njega, so različni. Mestno jedro namreč ponuja različne storitve in programe, vezane na šolsko življenje , kamor spada npr. malica (restavracije, pekarne,…), druženje (trg, park, lokali,…), nakup ali sposoja šolskih potrebščin in literature (Mladinska knjiga, Kulturnica, Mestna knjižnica,…), dogodki (Galerija Velenje, Kulturni dom Velenje, Titov trg, Cankarjeva ulica,…), ali zgolj prihod v šolo in odhod domov (spalna naselja Kardeljev trg, Gorica ali Šalek, avtobusno postajališče,…).

LOKACIJA IN TRENUTNO STANJE

Kljub že opisanim kvalitetam Promenade, ki povezuje Trg mladosti z mestnim jedrom, prostorskemu potencialu ter strateško pomembni mestotvorni lokaciji, je trenutno njena edina vloga zgolj komunikacijske narave. Uporablja se samo kot prehodna ulica, katere podoba je degradirana tudi zaradi dotrajanosti in ne-osvežitve urbane opreme. S tem v nobenem primeru ne opravičuje svoje strateške pozicije, ki bi lahko že po definiciji bila prostor, namenjen za sprehod, druženje in interakcijo. Zaradi pestrosti objektov, ki jo obdajajo, je iniciativa po spremembi prehodne ulice v zanimivo interakcijsko cono toliko bolj pomembna. Hkrati pa Promenada že sama v sebi nosi določene obstoječe kvalitete, ki so sedaj zanemarjene. Mednje zagotovo spada pristotnost naravnih elementov: reka, park, travniki. Ti v sožitju z arhitekturo nosijo močno urbano kvaliteto prostora, ki jo je vredno izkoristiti, saj takšnih »zelenih« primerov v Sloveniji ni veliko.

OBODNICA PROMENADE

Obodnico Promenade sestavljajo naslednji objekti (sledijo si iz smeri S proti J):

 • Center srednjih šol – javni program
 • Zdravstveni dom – javni program
 • Poslovni objekt Farmin – javno/zasebni program
 • Knjižnica centra srednjih šol + Multimedijski center Kunigunda + poslovni prostori – javno/zasebni program
 • Fori – zasebni program
 • Okrajno sodišče Velenje + odvetniške in notarske pisarne – javno/zasebni program
 • Restavracija Delavski klub »DK« – zasebni program
 • Delavska univerza – javni program

V neposredni bližini Promenade se nahajata še:

 • Dom kulture Velenje
 • Osnovna šola Gustava Šiliha

Obodnico Promenade zapolnjujeta še spomenika:

 • Partizani – pri Delavskem klubu
 • Dekle ob morju – pri zdravstvenem domu

PREPOROD PROMENADE V ŠESTIH KORAKIH

 1. Promenada bo postala predvsem promenada mladih, ena izmed ključnih ciljnih skupin, ki jo Velenje kot partnersko mesto na EPK-ju s svojim programom tudi nagovarja.
 2. V celostno podobo projekta bo aktivno vključena ustvarjanja željna mladina (od  dijakov do študentov) iz Mestne občine Velenje.
 3. V pripravo in izdelavo projekta bodo vključeni akterji iz različnih področij kulture, ki ustvarjajo v Mestni občini Velenje.
 4. Končno podobo Promenade bo sestavljal širok opus unikatne urbane opreme, ki bo rezultat obrtniškega znanja in ustvarjalnosti iz območja Mestne občine Velenje in njegove okolice.
 5. Promenada se bo transformirala v večnamensko zunanje prizorišče, s primarno vlogo aktivnega vključevanja v programe EPK 2012 na območju Mestne občine Velenje.
 6. Po koncu EP K 2012 bo postala/ostala Promenada mestni programski potencial***, dvorišče mladih ter z njimi povezanih kultur, manifestacija znanja in sposobnosti lokalnih ustvarjalcev ter urbani pečat kot trajnostni spomin na partnersko sodelovanje Mestne občine Velenje v EPK-ju.

***
Nova podoba Promenade bo lahko s pridom uporabljena za različne tradicionalne dogodke, ki jih v mestu Velenje ne manjka. Na njej se bo lahko odvijal del Pikinega festivala, festivala DMK in Kunigunde, občinske prireditve se lahko preko Titovega trga nadaljujejo na Promenado,… Hkrati pa bo koncept ulice omogočil prihod novih, mogoče v prihodnje celo tradicionalnih programov, kamor sodi npr. poulično gledališče Ane Desetnice, pustni karneval, ulični glasbeniki in žonglerji, otroška-dijaška ustvarjalna tekmovanja,…

RAZVOJNE FAZE PROMENADE

 1. VČERAJ = ROJSTVO MODERNEGA MESTA

 2. DANES = BREZ URBANE IDENTITETE

 3. JUTRI = NOVA BLAGOVNA ZNAMKA

Promenada bo postala odprt »oder« javnih in zasebnih programov, ki se bodo, zaradi premišljene fleksibilne zasnove, lahko med seboj združevali glede na potrebe določenega dogodka – prireditve. Rdeča nit bo ostal koncept, da je Promenada namenjena predvsem mladim in njihovim urbanim potrebam po druženju, interakciji in ustvarjanju.

Ustvarjalne vrednote bodo lahko izrazili že s sodelovanjem pri oblikovanju nove urbane opreme za Promenado, saj bodo preko delavnic in ob mentorstvu strokovnjakov soustvarjali novo podobo ulice. Da pa ne bo končna podoba tako enoznačna (samo za mlade), bodo k sodelovanju revitalizacije Promenade povabljene tudi vse ostale inštitucije in zasebniki, ki »obdajajo« Promenado. S svojimi predlogi, idejami in kreativnimi rešitvami bodo sodelovali pri oblikovanju »predpražnikov« svojih objektov. Celoten projekt bo pod nadzorom projektne skupine. Le-to bodo sestavljali strokovnaki iz področij, ki so tako ali drugače neposredno povezana z novo zasnovo (beri: novim programom) Promenade (predstavniki javnih, občinskih ter kulturnih inštitucij in programov, arhitekti, likovniki,…).