EPK 2012 – partnersko mesto Velenje: projekt PROMENADA – Urbana revitalizacija

Spoštovani!

V letošnjem letu Velenje kot eno izmed petih partnerskih mest aktivno sodeluje pri izvajanju projekta Evropska prestolnica kulture -  Maribor 2012. Pester mozaik kulturnih projektov bo dopolnilo s 24 lokalnimi projekti iz različnih področij kulturnega ustvarjanja. Mednje je uvrščen tudi projekt »Promenada – urbana revitalizacija«, katerega producenta sta Bojan Pavšek in Mladinski center Velenje. Projekt spada v programski sklop »ključi mesta«, ki je eden izmed štirih osnovnih programskih sklopov EPK 2012.

KLJUČI MESTA

Ključi mesta odklepajo in prenavljajo pozabljene ali potlačene spominske podobe.

Cilj Ključev mesta je hitra revitalizacija starega mestnega jedra s pomočjo kulturnih fenomenov. Program je odraz postmoderne prakse, ki je ta trenutek najbolj široka kreativna platforma. S takšnim predlaganim programom je udejanjen osnovni programski koncept Ključev mesta – zgodovina Maribora in ostalih partnerskih mest.

PROMENADA

Promenada povezuje Trg mladosti z mestnim jedrom. Kljub prostorskemu potencialu ter mestotvorni lokaciji ima trenutno edino vlogo kot prehodna ulica. Njena podoba je degradirana zaradi dotrajanosti materialov in zastarele urbane opreme. Tudi območja pred vhodi v objekte, ki sestavljajo njeno obodnico, so brez identitete. Promenada  vsebuje obstoječe, a premalo izkoriščene naravne kvalitete, med katere spadajo reka, park, travniki … Takšno stanje Promenade  ne opravičuje svoje urbanistično strateške vloge, ki bi morala že po definiciji biti prostor, namenjen za sprehod, druženje in interakcijo. Arhitekturna in programska pestrost objektov, ki jo obdajajo, je dodatna spodbuda po spremembi prehodne ulice v atraktiven javni prostor, ki bi s premišljeno zasnovo postal interaktiven urbani park javnih in zasebnih programov.Komentiranje zaprto.