Zgodovina Velenja

Fotografije so objavljene z dovoljenjem Mestne občine Velenje. Vir: arhiv Muzeja Velenje